Wachtlijsten in de kinderopvang zijn weer terug

Het blijkt voor steeds mee rouders lastig om kinderopvang te vinden. Met name de dagen maandag, dinsdag en donderdag zitten op veel plaatsen vol.

Het probleem speelt zowel in de Randstad als daarbuiten en wordt volgens ouderorganisatie BOINK mede veroorzaakt door het economisch herstel. "In de crisisjaren zagen steeds meer ouders zich gedwongen gebruik te maken van 'informele opvang': opa's en oma's, buurvrouwen en andere ouders. Nu durven vooral de ouders met een iets hoger inkomen wel weer een contract met de kinderopvang aan."

Niet alleen de gunstige economie, ook de extra financiële steun van de overheid zou bijdragen aan de terugkerende populariteit van de kinderopvang. BOINK en de Branche Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) hopen dat het nieuwe kabinet de huidige lijn doortrekt. "Want ouders blijven huiverig over de rijksbijdrage", zegt de voorzitter van de BMK in het AD. "Ze vragen zich af of de kosten volgend jaar wel hetzelfde zullen zijn."

Bron: BOINK