Risico op afhaken bij implementatie Wet harmonisatie

Veel aandacht in de media voor de mogelijke gevolgen van de Wet harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen, die per 1 januari 2018 ingaat. De nieuwe financieringssystematiek voor peuteropvang zou voor de ouders van met name de kinderen met een (taal)achterstand té ingewikkeld zijn, en mogelijk ook duurder. Daarmee ontstaat het risico dat juist die peuters vertrekken, die het meeste baat kunnen hebben bij de peuteropvang.

Kinderopvangtoeslag aanvragen blijkt voor veel ouders een ingewikkeld proces. Dat geldt ook voor de ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Gemeenten hanteren verschillende manieren van subsidiëren of tegemoetkomingen aan ouders. Kinderopvangondernemers en veel gemeenten zetten zich in om ouders te faciliteren bij de aanvraag.

Brancheorganisatie Kinderopvang onderschrijft de uitgangspunten van de Wet harmonisatie: gelijke kwaliteitseisen en gelijke toegankelijkheid voor alle kinderen. De manier waarop de financiering daarvan nu vorm heeft gekregen is voor ouders ingewikkeld. Dat komt de toegankelijkheid niet ten goede; het zou eenvoudiger kunnen. Onlangs nog hield BK een pleidooi voor een recht van 16 uur op een geïntegreerde voorziening voor alle peuters. 

Bron: BK