Maakt het Personenregister de kinderopvang veiliger?

De landelijke media hebben vanmorgen, op een enkele krant na, bericht over de invoering van het Personenregister Kinderopvang. Voor veel mensen in de sector was al langer bekend dat de invoering van het Personenregister er aan zat te komen, de datum van invoering was alleen nog niet bekend. Op 1 maart 2018 wordt het Personenregister van kracht, zo meldde Staatssecretaris Van Ark (VVD) vandaag.

In reactie op de definitieve invoeringsdatum heeft directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, Heidy Knol, onder andere in De Volkskrant aangegeven dat het de vraag is of het Personenregister wezenlijk bijdraagt aan de veiligheid van kinderen. ‘Veiligheid van kinderen kun je niet vatten met een nieuw systeem. Een goede leidinggevende die zicht heeft op haar team, een locatie met veel glas en deuren die openstaan, teams die elkaar en elkaars kinderen kennen - dat is allemaal oneindig veel belangrijker dan zo’n systeem.’

In Het Parool reageert de voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang, Felix Rottenberg, met woorden van dezelfde strekking: ‘het belangrijkste is leiderschap op elke locatie, en de cultuur: spreek elkaar aan op gedrag. Daar begint het mee.’

Naast de invoering van het Personenregister hebben ondernemers in de kinderopvang ook te maken met andere nieuwe regelgeving zoals de Wet IKK en de Harmonisatie, waardoor er al veel van ze gevraagd wordt. Er komt op deze manier dus behoorlijk wat af op de kinderopvangorganisaties en hun medewerkers in de komende periode.

Bron: Volkskrant - Parool