IKK

De Wet IKK komt eraan

Het ministerie van SZW heeft de afgelopen jaren samen met diverse brancheorganisaties en vakbonden gewerkt aan het akkoord Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Dit akkoord is inmiddels vertaald naar een wetsvoorstel en zal moeten zorgen voor een betere ontwikkeling van het kind, een stabielere omgeving en meer veiligheid binnen de kinderopvang. 

De nieuwe wet IKK zal op 1 juli 2017 door het ministerie van SZW gepubliceerd worden. Hierin zullen alle nieuwe maatregelen gespecificeerd worden, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Belangrijk, want veel van deze nieuwe regels zullen al op 1 januari 2018 van kracht zijn.

Wat gaat er veranderen?

In het akkoord IKK staan de hoofdlijnen die de diverse partijen overeen gekomen zijn. De vier pijlers in het kort: Het waarborgen van een pedagogische praktijk waar kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. De omgeving waarin kinderen zich ontwikkelen is veilig en gezond. Het bieden van stabiliteit en pedagogisch maatwerk. Meer aandacht voor de ontwikkeling van de vaardigheden van beroepskrachten.

Bron: ministerie van SZW