Tegemoetkoming

..kinderopvang

U kunt Belastingdienst/Toeslagen om een tegemoetkoming kinderopvang vragen als een of meer van uw kinderen naar kinderopvang gaan die is geregistreerd.

Wat is de tegemoetkoming kinderopvang?

De tegemoetkoming kinderopvang is geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet ziet toe op de kwaliteit van de kinderopvang en regelt de verdeling van de kosten over u, de werkgevers en de rijksoverheid.

Komt u voor de tegemoetkoming kinderopvang in aanmerking?

Voordat u een aanvraag indient voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, kunt u zelf eenvoudig bepalen of u hier aanspraak op kunt maken.

Bijzondere doelgroepen en situaties

Ook als u niet werkt, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Daarnaast heeft u in een aantal bijzondere situaties recht op een aanvullende tegemoetkoming.